grupa sun stone

grupa sun stone

Sun Stone International Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Łodzi dba o prywatność  i ochronę danych osobowych swoich Klientów, Kontrahentów, Zleceniodawców, Podwykonawców, Wykonawców, jak i Pracowników oraz Zleceniobiorców.

W związku z powyższym, wprowadzono procedury bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.; dalej: „RODO”).

Administratorem danych osobowych jestSun Stone International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Gdańskiej 126/ 128 lok. 209, kod pocztowy: 90-520 Łódź,  posiadająca numer: REGON 366428600; NIP 729-27-14-269, nr KRS 0000653338,
a kontakt z Administratorem jest możliwy:

– pod numerem telefonu: 530 161 222;

– pod adresem e-mail: biuro@sunstonegroup.pl;

– listownie na adres: Sun Stone International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gdańska 126/ 128 lok. 209, 90-520 Łódź.

Polityka prywatności jest sporządzona i dostępna w formie papierowej oraz elektronicznej – w siedzibie Administratora: ul. Gdańska 126/ 128 lok. 209, 90-520 Łódź.

Serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Wobec czego, korzystając  ze strony internetowej https://sunstonegroup.pl/zakres-uslug/ jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę
na wykorzystanie przez Administratora plików cookies, celem zapewnienia Państwu wygody podczas przeglądania zawartości tego serwisu. Szczegółowe uregulowania co do Polityki cookies zamieszczono w Polityce Prywatności.